സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE IN PERAMBRA

Price / വില: 18,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 45 Cent
District / ജില്ല : Kozhikode
Place / സ്ഥലം : Perambra
Contact Number : 90489 00607
Person Name : Babeesh (Owner)
Property Description : 45 സെന്റ് സ്ഥലം

പ്രതിക്ഷിക്കുന്ന വില സെന്റിന് 4 ലക്ഷം

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പേരാമ്പ്ര ടൈണിൽ നിന്ന് 100 മീറ്റർ അടുത്ത്

വീട് .ഫ്ലാറ്റ്  എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യം 

No: 8075509963....

Send Enquiry