സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE IN KOTTAYAM

Price / വില: 3,200,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 8 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1350 Sq.feet
District / ജില്ല : Kottayam
Place / സ്ഥലം : Mundakayam
Contact Number : 91884 90020
Person Name : Jafrin (Owner)
Property Description : ഹൈവേയിൽ നിന്നും ഒന്ന് അര കിലോമീറ്റർ ദൂരം
Send Enquiry