സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE IN PALA

Price / വില: 30,625,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 175 Cent
District / ജില്ല : Kottayam
Place / സ്ഥലം : Palai(municipality)
Contact Number : 94977 46334
Person Name : Jayan (Owner)
Property Description : പാല തൊടുപുഴൈ ഹവേയിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരം;ഒര് ഏക്കർ 75 സെന്റ് സ്ഥലം;സെന്റിന് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുത്തി അഞ്ചായിരം രൂപയ്ക്ക്;പാല തൊടുപുഴ റൂട്ടിൽ കൊല്ലപ്പള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ
Send Enquiry