സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

Very urgent

Price / വില: 4,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 10cent Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1100 Sq.feet
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 2
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 1
Total floors / നിലകൾ : 1
District / ജില്ല : Palakkad
Place / സ്ഥലം : Mannarkad
Contact Number : 094468 72448
Person Name : Augustine (Owner)
Property Description : വിട് അടക്കം 10 സെന്റ് ആണ് കൊടുക്കാൻ udsikkunathe  വറ്റാത്തവെള്ളം ഉള്ള കിണർ  തേങ്ങഉള്ള തെങ്ങ് ഉണ്ട്  MES kalladi കോളേജ്ന്ന്അഅടുത്(4km ഉളിൽ  ആണ് ഇ വിട് 9446872448augustine   
Send Enquiry