സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE IN LAKKIDI

Price / വില: 1,950,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 32.5` Cent
District / ജില്ല : Palakkad
Place / സ്ഥലം : Lakkidi-Perur- I
Contact Number : 080867 76844
Person Name : Nandhakumar (Owner)
Property Description : 32.5 സെൻറ് സ്ഥലം റോഡ് ;ജലം;electricitty അടുത്തുണ്ടു Per cent 60000 പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഡോക്യൂമെന്റസ് പെർഫെക്റ്റ്
Send Enquiry