സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR RENT IN CHETTUVA

Price / വില: 18,000

Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 2500 Sq.feet
Rooms / റൂം : 4
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : Chavakkad
Contact Number : 070129 82300
Person Name : Max Realestate (Agent)
Property Description : തൃശൂർ ചേറ്റുവ അടുത്ത് ഒരു വീട് വാടകക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട്.2500sq ft ഉണ്ട്.4 ബെഡ്റൂം,ബാത്ത്റൂം ,കിച്ചൺ.Rs 18000 Rent.Agent Commision negotiable.

Can be used as Office and small scale industry .call 9961450621

Send Enquiry