സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 2,600,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 5.5 Cent
District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Kottupadam
Contact Number : +91 98478 22732
Person Name : Saifulla (Agent)
Property Description : വീടും സ്ഥലവും വിൽപ്പനക്ക് ....................... ക്കാരാട് .അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ കോട്ടുപ്പാടം പൊന്നേം പാടം ലിങ്ക് റോഡ് സ്ഥലവും വീടും മൊത്തം (അഞ്ചര സെന്റ്) സ്കൂൾ സൗകര്യം, റോഡ് സൗകര്യം. കരണ്ട് സൗ...... വറ്റാത്ത നല്ല കുടിവെള്ളം.ചോതിക്കുന്നത് 26 ലക്ഷം .നേരിയകുറവുണ്ടാവുമെന്നു കരുതുന്നു. വട്ടക്കിണർ ആണ് കുഴൽക്കിണറ് അല്ല

Ph: 9847 8227 32

Send Enquiry