സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE IN AZHINJILAM

Price / വില: 2,800,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 7 Cent
District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Azhinjilam
Contact Number : +91 98478 22732
Person Name : Saifulla (Agent)
Property Description :  ഫാറൂഖ് കോളേജിൽ നിന്ന് 750 മീറ്റർ .അഴിഞിലം വൈപ്പാസിൽ നിന്ന്. ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരം.(7) സെന്റ് സ്കൊയർ സ്ഥലം. സെറ്റിന് .4 ലക്ഷം ആണ് ചോദ്യം ചെറിയ കുറവുണ്ടാവുമെന്നു കരുതുന്നു. നല്ല കുടിവെള്ളം വറ്റാത്തത്. റോഡ്ര് സൗകര്യം ,താൽപര്യം ഉള്ളവർപ്പെട്ടന്ന് ബന്ധപ്പെടുക Ph:No ,9847822732
Send Enquiry