സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

Mobile Shop For Sale

Price / വില: 480,000

District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Kondotty (CT)
Contact Number : 095261 44244
Person Name : Ismail (Owner)
Property Description : കൊണ്ടോട്ടി ബസ്റ്റാന്റിൽ മൊബൈൽ ഷോപ് വില്പനക്ക്
Send Enquiry