സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE KILIMANOOR

Price / വില: 3,237,500

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 18.5 Cent
District / ജില്ല : Thiruvananthapuram
Place / സ്ഥലം : Kilimanoor
Contact Number : 96562 62768
Person Name : Sree Lakshmi (Owner)
Property Description : 18. 5 cent കിളിമാനൂർ, പാപ്പാല ജംഗ്‌ഷൻ കഴിഞ്ഞു 100m ഉള്ളിൽ,,, വീടിന്റെ വില വേണ്ട, പുരയിടത്തിന്റെ വില മാത്രം മതി,, 1. 75 Per cent
Send Enquiry