സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

Plot For Sale

Price / വില: 4,800,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 19 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1000 Sq.feet
Rooms / റൂം : 2
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 2
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 1
Total floors / നിലകൾ : 1
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : Chavakkad
Contact Number : 099955 76986
Person Name : Kiran (Owner)
Property Description :
Send Enquiry