സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 18,850,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 14.5 Cent
District / ജില്ല : Palakkad
Place / സ്ഥലം : Palakkad(municipality)
Contact Number : 6282515972
Person Name : Vincent (Owner)
Property Description : പാലക്കാട് ടൗണിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തു 14.5 cent റെസിഡൻഷ്യൽ plot വിൽക്കാൻ ഉണ്ട്.lorry site.price 13 lakhs per cent.
Send Enquiry