സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 2,400,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 18 Cent
District / ജില്ല : Kasaragod
Place / സ്ഥലം : Uliyathaduka
Contact Number : 94958 00395
Person Name : Moidheen (Owner)
Property Description : Uliyathaduka kunjar അടുത്ത് 18 സെൻറ് സ്ഥലം എല്ലാ സൗകര്യം ഉള്ള വീട്‌ വില്പന ക് 24 ലക്ഷം
Send Enquiry