സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 5,200,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 23 Cent
District / ജില്ല : Kozhikode
Place / സ്ഥലം : Mavoor (CT)
Contact Number : 97447 11728
Person Name : Nisar (Owner)
Property Description : കോഴിക്കോട് മാവൂർ റോഡിൽ 16. 5m. മെയിൻ റോഡ് ഫ്രണ്ടേജ് ഉള്ള 23സെന്റ് വിൽപ്പന 52ലക്ഷം സെന്റ്. Wahatsup9744711728
Send Enquiry