സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 3,600,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 1.25 Acre
District / ജില്ല : Wayanad
Place / സ്ഥലം : Ambalavayal
Contact Number : +91 99615 67251
Person Name : Laibin (Owner)
Property Description : ഒന്നേകാൽ ഏക്കർ റബ്ബർ റോഡ് സൈഡ്. Near phantom rock

വില 36ലക്ഷം

Place: Ambalavayal ,wayanad

Two side road

Send Enquiry