സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 3,450,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 10 Cent
District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Edavannapara
Contact Number : +91 98950 90891
Person Name : Ahammed Shakir (Owner)
Property Description : എടവണ്ണപാറ വിളയിൽ റോഡ് സൈഡിൽ 10 സെന്റ്..

വിളയിൽ അങ്ങാടിയിൽ പ്രശാന്തി ഹോസ്പിറ്റലിനു സമീപം റോഡ് സൈഡിൽ ബിൽഡിംഗിനും,വീടിനും മറ്റും അനുയോജ്യമായ 10സെന്റ് (കുറച്ചും നൽകും) വിൽപ്പനക്ക്.

സെന്റ്ന് ഉദ്ദേശവില 

:3.45 lakh

 Contact 9895090891

Send Enquiry