സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 1,600,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 23 Cent
District / ജില്ല : Wayanad
Place / സ്ഥലം : Tharivaramkunnu
Contact Number : 098951 71620
Person Name : Ameen (Owner)
Property Description : വയനാട് ജില്ലയിൽ മീനങ്ങാടി ടൗണിൽ നിന്നും 5 km 

കേണിച്ചിറ ടൗണിൽ നിന്നും 3 km. ..

കാര്യമ്പാടി to തരിവാരം കുന്ന് റോഡിൽ 23 സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും വിൽപനക്ക്.

വീട്

___

3 ബെഡ്റൂം.ഹാൾ.കിച്ചൻ മുകളിൽ ACC ഷീറ്റ്

ബാത്ത് റൂം വീടിനു പുറത്ത്


കിണർ.

റിംഗ് കിണർ(ഇപ്പോൾ 6 റിംഗ് വെള്ളമുണ്ട് ആകെ 12 റിംങ്)


പറമ്പിൽ. 

തെങ്ങ് കവുങ്ങ് പ്ലാവ് മാവ് മുതലായ


പേപ്പർ .

100% ക്ലീയർ

വില 16 LC (വിലയിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്താം)


WhatsApp 

9895171620

Send Enquiry