സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 3,240,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 27 Cent
District / ജില്ല : Thiruvananthapuram
Place / സ്ഥലം : Kattakada
Contact Number : +91 99460 67500
Person Name : Ajil Das (Owner)
Property Description : തിരുവനന്തപുരം ജില്ല 20 km കാട്ടാക്കട താലൂക്ക് 6Km വെള്ളനാട് പഞ്ചായത്ത് 3 KM (NEAR Pharmacy college Dale View punalal)
Send Enquiry