സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 3,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 1 Acre
District / ജില്ല : Kannur
Place / സ്ഥലം : Cherupara
Contact Number : +91 99479 76128
Person Name : Christo (Owner)
Property Description : കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുപുഴകടുത്തു ചെറുപാറയിൽ ഒരേക്കർ സ്ഥലം, ഓടിട്ട ചെറിയ വിട് 200 റബർ , 15 തെങ് , കുരുമുളക് ജല നിധി വെള്ളം കിണർ , മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് 250 മീറ്റർ വഴി എന്നീ സ്വകാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്
Send Enquiry