സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 139,375,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 125 Cent
District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Makkaraparamba
Contact Number : +91 98469 41100
Person Name : Basi (Owner)
Property Description : Makkarappaemba high school aduth sidil 1.25 acre സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ ഉണ്ട്... 

sent 11.15 lakhs

Send Enquiry