സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 18,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 2 Acre
District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Manjeri(municipality)
Contact Number : +91 98472 22656
Person Name : Musthafa (Owner)
Property Description : മലപ്പുറം ജില്ലാ. മഞ്ചേരി കാരക്കുന്ന് 2ഏക്കർ വീട് സൈറ്റ് ഇതിൽ ഒരു വീട്ഉണ്ട് 
Send Enquiry