സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 17,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 2
District / ജില്ല : Palakkad
Place / സ്ഥലം : Thrithala (CT)
Contact Number : +91 98465 41682
Person Name : Muneer (Owner)
Property Description : ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു തൃത്താല (പാലക്കാട് ജില്ല)....

നമ്മുടെ 2 ഏക്കർ സ്ഥലം വിൽപ്പനക്ക് .. തൃത്താല Centril നിന്ന് 1.30 Km ..ദൂരത്തിൽ മാത്രം ...

തൃത്താല IES public School, ആസ്പയർ ആർടസ്& സയൻസ് കോളേജ് എന്നിവക്കടുത്ത് ,പട്ടാമ്പി റോഡിന് മുൻവശം,

Marriage hall, Villa project, house plot, Park എന്നിവക്ക് അനുയോജ്യം.....


ഉദ്ധേശിക്കുന്ന വില 85000 സെന്റിന് ..


Ph: 8921455390.

Send Enquiry