സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 4,300,000

District / ജില്ല : Kozhikode
Place / സ്ഥലം : Eravannur
Contact Number : 9846334365
Person Name : Ganesan (Owner)
Property Description : നരിക്കുനി പാലത് എരവന്നൂർ റോഡിൽ അയ്യാർവട്ടം അമ്പലത്തിനു 200 മീറ്റർ അകലെ രണ്ടു നില വീട്.. ആവിശ്യകാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക.. ഗണേശൻ: 9846334365 , ശ്യാമേഷ് 9747254365, ഖത്തർ നമ്പർ 0097466760969
Send Enquiry