സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

On going villa project for sale

Price / വില: 3,800,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 5.3 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1300 Sq.feet
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 3
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 3
Total floors / നിലകൾ : 2
District / ജില്ല : Thiruvananthapuram
Place / സ്ഥലം : Nedumangad
Contact Number : 8078191649
Person Name : Apoorva (Owner)
Property Description : നെടുമങ്ങാട്, 10ആം കാലിന് സമീപം വർക്ക്‌ 

നടകുന   ഇരുനില വീട് വില്പനക്. വർക്ക്‌ മുഴുവൻ 4 മാസത്തിനകം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കും മൊത്തം വില 3800000/-.

താല്പര്യം ഉള്ളവർ പ്ലാൻ, 3D എലിവേഷൻ, മറ്റു വിവരങ്ങൾ  എനീവക് വിളിക്കുക 8078191649.


Send Enquiry