സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 90,750,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 165 Cent
District / ജില്ല : Kannur
Place / സ്ഥലം : Muzhuppilangad Beach
Contact Number : +91 86063 76610
Person Name : Shoib Ahmad (Owner)
Property Description : കണ്ണൂർ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ഡ്രൈവിംങ് ബീച്ചിന് 250മീറ്റർ അടുത്തായി 1.65 ഏക്കർ സഥലം വിൽപ്പനക്ക് പാം വില്ലകൾ, റിസോൾട്ട്,ഹോംസറ്റെ,ആയ്യുർവേദ സ്പ,ബീച്ച് ഓഡിറ്റോറിയം(കല്യാണ മണ്ഡപം),ലേണിംങ്ങ് ഡ്രൈവിംങ് സ്ക്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായത്
Send Enquiry