സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 25,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 15 Acre
District / ജില്ല : Kasaragod
Place / സ്ഥലം : Manjeshwar (CT)
Contact Number : +91 98460 73769
Person Name : Shaji (Owner)
Property Description : വിൽപനക്ക്

15 acre സ്ഥലം, high way യിൽ നിന്നും 2 km ഉള്ളിൽ , മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്ക്, കാസർഗോഡ്, റിസോർട്ട്, ഫാം house ആക്കാൻ അനുകൂലമായ, 5 കുളം, 1 കിണർ,4 borewell അടങ്ങിയ, തെങ്ങു, കവുങ്ങ്, റബർ, കൊക്കോ,പ്ലാവ്,മാവ്,ഫല വൃക്ഷങ്ങൾ അടങ്ങിയ പറമ്പും, 14 പശുക്കളെ കെട്ടാവുന്ന തൊഴുത്ത്, പഴയ മോഡൽ ഓട് ഇട്ട വീട് ഉള്ള സ്ഥലം

Send Enquiry