സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 10,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 1 Acre
District / ജില്ല : Pathanamthitta
Place / സ്ഥലം : Pookkavu
Contact Number : +91 90748 51944
Person Name : udaya kumar (Owner)
Property Description : പത്തനംതിട്ട ഠൗണിൽ നിന്നും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റോഡിലൂടെ നാലു കിലോമിറ്റർ ചെല്ലുമ്പോൾ പൂങ്കാവ് ജംഗഷൻ' അവിടുന്ന YMCA റോഡിലൂടെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് ചെന്ന് ഒരു പുരയിടത്തിന് പിറകിലായി സ്കൂട്ടർ കയറുന്ന വഴിയോടു കൂടിയതാണ് വസതു.പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില സെന്റിന് ഒരു ലക്ഷമാണ് എന്നാൽ negotiable ആണ്.
Send Enquiry