സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 400,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 435 Cent
District / ജില്ല : Pathanamthitta
Place / സ്ഥലം : Punalur(municipality)
Contact Number : 90617 27729
Person Name : Reji (Agent)
Property Description : 40 cr 

അടൂർ പുനലൂർ ഹൈവേ 

ഇ കാണുന്ന435cent&കെട്ടിടങ്ങളും കുടി 15 lack മാസം കിട്ടും

Send Enquiry