സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 4,300,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 10 Cent
District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Edavannapara
Contact Number : 81298 93267
Person Name : JABIR (Owner)
Property Description : വീടും 10 സെന്റ് സ്ഥലവും വില്പനയ്ക്ക്

റോസ് സൈഡ്   Edavannappara 

വെട്ടത്തൂർ  

43 lakhs

Contact:8129893267

Send Enquiry