സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 2,100,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 28 Cent
District / ജില്ല : Idukki
Place / സ്ഥലം : Erattayar
Contact Number : +91 98463 77528
Person Name : Biju (Owner)
Property Description : Erattayar: ''പഞ്ചായത്തിൽ വലിയ തോവാള മാനാന്തടം പാലത്തി നടുത്ത് ടാറിഗ് റോഡിനോട് ചേർന്ന് തോടിന്റെ തീരം വരെ 28 Cent പുതിയ പട്ടയം 4 വർഷ കുരുമുളക് കൃഷി വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യം ഇരട്ടയാർ സിറ്റിക്ക് 2 കിലോമീറ്റർ, വലിയ തോവാള സിറ്റി | കിലോമിറ്റർ, കട്ടപ്പന 6 കിലോമീറ്റർ ' .... near: ആരാധനാലയങ്ങൾ, സ്കൂളുകൾ ................Price 75000 Per cent
Send Enquiry