സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 2,200,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 6.5 Cent
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 2
District / ജില്ല : Alappuzha
Place / സ്ഥലം : Ramapuram
Contact Number : 99958 63014
Person Name : sreejith (Owner)
Property Description :
Send Enquiry