സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

10 cent sthalavum puthiya veedum

Price / വില: 4,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 10 cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1500
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 2
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 1
Total floors / നിലകൾ : 2
District / ജില്ല : Pathanamthitta
Place / സ്ഥലം : Konni
Contact Number : 7907143247
Person Name : Rajesh (Owner)
Property Description : 10 cent sthalavum puthiya veedum
Send Enquiry