സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 4,800,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 158 Cent
District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Thottumukkam
Contact Number : 90482 22950
Person Name : Sharafu (Owner)
Property Description : മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തോട്ടുമുക്കം പനംപിലാവ്  1 ഏകർ 58 സെൻറ് സ്ഥലവും വീടും   വിൽപ്പനക്ക്... 38 തെങ് കവുങ്ങ് ജാതി എന്നിവ ഉണ്ട്, റോഡ് സൈഡ് , famine അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം.... ചോദിക്കുന്നത് 48 lakhs

        Call  9048222950

Send Enquiry