സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

Palamottil

Price / വില: 300,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 30 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 800 Sq.feet
Rooms / റൂം : 4
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 1
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : No
Total floors / നിലകൾ : 1
District / ജില്ല : Kottayam
Place / സ്ഥലം : Puthuppally (CT)
Contact Number : 9400707110
Person Name : Jino (Owner)
Property Description : Old house and 12mtr away from main road.
Send Enquiry