സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 11,200,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 16 Cent
District / ജില്ല : Ernakulam
Place / സ്ഥലം : Kochi
Contact Number : 99959 06551
Person Name : KOCHI PROPEERTY GROUP (Agent)
Property Description : കൊച്ചി ലുലു മെട്രോയിൽ നിന്ന് 3-മത് മെട്രോ സ്റ്റേഷനായ മുട്ടം മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വെറും 100 മീറ്റർ ദൂരത്ത് 16 സെന്റ് സ്ഥലം, Square പ്ലോട്ട് ഉടനെ വിൽപ്പനയ്ക്ക്. ചോദിക്കുന്ന വില: 7 ലക്ഷം സെന്റിന്. മാർക്കറ്റ് വില 15 ലക്ഷം  : 9995906551  : 7012638416
Send Enquiry