സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 12,875,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 103 Cent
District / ജില്ല : Ernakulam
Place / സ്ഥലം : Perumbavoor (CT)
Contact Number : 77364 68966
Person Name : Noorekm (Owner)
Property Description : ജില്ല: എറണാകുളം ആലുവ പെരുമ്പാവൂർ പ്രൈവറ്റ് റൂട്ടിൽ പോഞ്ഞാശ്ശേരി കനാൽ STOP - ൽ നിന്ന് 2കിലോമീറ്റർ കണ്ടയ്നർ കയറുന്ന ലാൻഡ് 1 എക്കർ | 3 സെന്റ് നിലവിൽ റബ്ബർ ടാപ്പിങ്ങുള്ളത് (100) ഏരിയകറ്റിപ്പാടം അർജന്റ് സെയിൽ സെന്റിന് 1 ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഗോഡൗൺ, കമ്പനി, വില്ലക്കൾക്ക് അനുയോജ്യം 7736468966
Send Enquiry