സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 13,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 225 Cent
District / ജില്ല : Palakkad
Place / സ്ഥലം : Kollengode-I
Contact Number : 095261 52386
Person Name : Riyas (Agent)
Property Description : 2. 1/4 ഏക്കർ തോട്ടം പാലക്കാട്‌ കൊല്ലങ്കോട് വിൽപ്പനക്. 2.K.m.ഉള്ളിൽ C.B.S.C.സ്കൂൾ.പശുവിനെ വളർത്തുന്ന ഷെഡ് ഉണ്ട്. 150 കായ്‌ഫലം ഉള്ള നാടൻ തെങ്ങു, ഒരു ബോർ മോട്ടോർ, കിണർ. മാസം. തെങ്ങിൽ നിന്നും 5000തേങ്ങ ലഭിക്കും. 150 രണ്ടു വർഷം ആയ തെങ്ങും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രപ്രാധാന്യം ഉളള കൊല്ലങ്കോട് കോവിലകവും, ആയുർവേദ ഉഴിചിൽ കേന്ദ്രവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ തൊട്ടതിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില സെന്റിന്. 60,000/ മൊബൈൽ.+919495327523. WHATSSUP.+9526162386
Send Enquiry