സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 280,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 7 Cent
District / ജില്ല : Thiruvananthapuram
Place / സ്ഥലം : Koliyakode
Contact Number : 94471 56956
Person Name : Arifa (Owner)
Property Description : കോലിയക്കോട് 7 cent plot വില്പനയ്ക് please help.exp price 2.80
Send Enquiry