സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 6,525,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 29 Cent
District / ജില്ല : Thiruvananthapuram
Place / സ്ഥലം : Pirappancode
Contact Number : 091885 73852
Person Name : Rajeev (Owner)
Property Description : തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പിരപ്പൻകോട് എന്ന സ്ഥലത്ത് 29 സെന്റ് പുരയിടം വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഒരു സെന്റിന് രണ്ടേകാൽ ലക്ഷം രൂപ
Send Enquiry