സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR RENT

Price / വില: 9,000

Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1200 Sq.feet
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 3
District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Angadippuram
Contact Number : 95440 80271
Person Name : Kanjana (Owner)
Property Description : മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ angadippurathu(near rly station)3bhk(1200squarfeet)ഒന്നാംനില വാടകക്ക് Rent. 9000/, Puthiyaveedu. ഒന്നോരണ്ടൊകാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം
Send Enquiry