സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 125,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 38.5 Cent
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : Irinjalakuda(municipality)
Contact Number : 91 6282 735 409
Person Name : Gopikrishnan (Owner)
Property Description : Irinjalakuda. Karalam - chemmanda 

Plot sale. 

ഇരിങ്ങാലക്കുട. പൊറത്തിശേരി 

SNBP കിഴക്കേ ചെമ്മണ്ട. കാറളം പഞ്ചായത്തിൽ 38.5 സെന്റ് കര ഭൂമി വില്പനയ്ക്ക്. 

തെങ്ങ്. കുളം. വെള്ളത്തിന്‌ ഷാമം ഇല്ലാത്ത ഏരിയ. അധികം വീടുകളും ഇല്ല. വീട് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സ്‌ഥലം. 

Plot sutable for സിമെന്റ് കട്ട ഉണ്ടാക്കുവാൻ പറ്റിയ സ്‌ഥലം.

മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കു ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്തമം. 6282735409

Send Enquiry