സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 6,300,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 140 Cent
District / ജില്ല : Palakkad
Place / സ്ഥലം : Thachanattukara-II
Contact Number : 98479 92662
Person Name : Muraleedharan (Agent)
Property Description : തച്ചനാട്ടുകാര പഞ്ചായത്ത്‌, കുണ്ടൂർകുന്ന് സ്കൂളിന് സമീപം വസ്തു വിൽപ്പനക്ക് ,കശുമാവ് കൃഷി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. 2വർഷം പ്രായമായതു കൂടാതെ വീടുവെക്കാൻ പറ്റിയത്, ചുറ്റും ധാരാളം വീടുകൾ ഉള്ളത്, 8മീറ്റർ റോഡ് സൗകര്യം ഉള്ളത് വെള്ളം, വൈദ്യുതി മുതലായ സൗകര്യം...വില 45, 000/-(സെന്റിന് )
Send Enquiry