സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 1,650,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 10 Cent
District / ജില്ല : Kozhikode
Place / സ്ഥലം : Mahe
Contact Number : 97459 20364
Person Name : Rajilesh (Owner)
Property Description : മാഹി അഴിയൂരിൽ കോട്ടമലക്കുന്നിൽ ഡാർ റോഡ് frontage ഓട് കൂടിയ 10 സെനറ്റ് സ്ഥലം വിൽപ്പനക്ക് .ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന മാഹീ - തലശ്ശേരി ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ നിന്നും 250 മീറ്റർ മാറിയാണ് സ്ഥലം . ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില സെന്ററിന് 165000 ,

ബദ്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ :9745920364 ,7592865682 

Send Enquiry