സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 2,500,000

District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Chelaari
Contact Number : 099616 94091
Person Name : Manzoor (Owner)
Property Description : ചേളാരി; highway - ൽ നിന്നും 2 K.m ദൂരപരിധിയിൽ . (ആലുങ്ങൽ - മുക്കൂട്- CK.നഗർ) 2 bedrooms (attached), upstairs നിർമ്മിക്കാവുന്നത്, കിണർ വെള്ളം.

 Contact : 9961694091

Send Enquiry