സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 1,125,000

District / ജില്ല : Palakkad
Place / സ്ഥലം : Mannarkkadu(municipality)
Contact Number : 96053 77452
Person Name : Vijeesh (Owner)
Property Description : മണ്ണാർക്കാടിനടുത്ത് ചേറും കുളം എന്ന സ്ഥലത്ത് 15 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽപനക്കുണ്ട് , സെന്റിന് 75000 പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആവശ്യക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക.9605377452..3 km from mannarkkad town. .suitable for residential purpose
Send Enquiry