സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 8,120,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 580 Cent
District / ജില്ല : Palakkad
Place / സ്ഥലം : Mannarkkadu(municipality)
Contact Number : 96053 77452
Person Name : Vijeesh (Owner)
Property Description : മണ്ണാർക്കാട് തെങ്കര മെഴുകും പാറയിൽ 5 ഏക്കർ 80 , സെന്റിന് 14,000 വച്ച് വിൽക്കുവാനുണ്ട് .ആവശ്യക്കാർ ബന്ധപ്പെടുക .പ്ലോട്ടുകളായി നൽകുന്നതല്ല .9605377452....7 km from mannarkkad town. .water and electricity available
Send Enquiry