സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

SALE

Price / വില: 60,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 6.75 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 8800 Sq.feet
District / ജില്ല : Alappuzha
Place / സ്ഥലം : Haripad (CT)
Contact Number : 94473 00047
Person Name : Darshan G Nair (Agent)
Property Description : ഹരിപ്പാട് 6.75 സെന്റ് 8800 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കോമേഷ്യൽ ബിൽഡിങ്,Price : 6 cr
Send Enquiry