സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 3,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 5 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 933 Sq.feet
District / ജില്ല : Pathanamthitta
Place / സ്ഥലം : Thiruvalla
Contact Number : 94464 29577
Person Name : Pramod (Owner)
Property Description : തിരുവല്ലയിൽ 5 centസ്ഥലവും 933 Sqt വാർക്ക വീടും ഉടൻ വിൽപ്പനക്ക് 35 Lakhs
Send Enquiry