സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 79,200,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 44 Cent
District / ജില്ല : Alappuzha
Place / സ്ഥലം : Alappuzha(municipality)
Contact Number : 94470 69690
Person Name : Shaji Paramban (Agent)
Property Description : ആലപ്പുഴ ടൗൺ.YMCA MCH road NH side .44cent .ഒരുമിച്ചോ രണ്ടായിട്ടോ കൊടുക്കും.

     ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില 18 ലക്ഷം സെൻറിന്.

Send Enquiry