സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 8,600,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 86 Cent
District / ജില്ല : Idukki
Place / സ്ഥലം : Parudhumpara
Contact Number : 94470 65594
Person Name : Benny (Agent)
Property Description : ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ പരുന്തുംപാറയിൽ ഒര് ഏക്കർ 86 സെന്റ് വസ്തു മൊത്തമായോ പ്ലോട്ടുകളായോ വിൽപ്പനയ്ക്ക് റോഡ്: വെള്ളം വൈദ്യുതി എല്ലാ വിധ സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ് വീട് വെക്കുന്നതിനും റിസോട്ടകൾ പണിയുന്നതിനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ് ന്യായമായ വിലക്ക് ലഭ്യമാണ്

ഉടൻ വിൽപ്പനയ്ക്ക്

Ph 9447065594

Send Enquiry